Wintertennis

Het winterseizoen loopt van oktober tot en met einde maart

De vaste winteruren dienen gereserveerd en tijdig betaald te worden (zie secretaris). Spelers die het
vorig winterseizoen een vast uur hadden, hebben voorrang  voor de reservaties van het nieuwe winterseizoen.

Uren die nog niet verhuurd zijn op de uiterste inschrijvingsdatum (15/09), worden gegeven aan wie het eerst
vraagt, maar met voorrang voor spelers die zomerlid waren. 

Op de uren die niet vast gereserveerd zijn, kan je maximum 2 weken op voorhand online reserveren.
Dit is kosteloos voor winterleden, let wel er is dan geen verwarming.

!!!! Hou de pleinen netjes en neem uw afval terug mee !!!!!!