Historiek

Het Lembeekse tennisgebeuren is ontstaan uit een groepje pingpongers uit Lembeek. Er werd toen regelmatig
getennist in het domein van Huizingen. Het enthousiasme was zo groot dat er een tornooi werd georganiseerd
met een 15-tal spelers. En meteen was het startschot gegeven om mekaar op regelmatige basis uit te dagen op
het veld.

Erwin Demol nam het administratief werk op zich.. Het initiatief kende een groot succes  en na een jaar waren
er al 30 deelnemers. Enkele vrijwilligers besloten toen een club te stichten en  Willy Massien
(vandaag nog steeds lid) werd verkozen als voorzitter.

Via de stad Halle mochten de terreinen in de Mimosastraat in Lembeek gebruikt worden, toen nog gedeeld
met de grotere club Sollenbeemd. Nadien kreeg de club van de stad Halle  een erfpacht van 99 jaar op de
terreinen, die zich . toen wel in zeer erbarmelijke staat bevonden.
In 1989 is de tennisclub verder gegroeid en kwam er een volwaardig bestuur. De  kosten werden aanvankelijk
gesponsord met eigen financiële middelen.

Een aansluiting bij de VTV (Vlaamse Tennis Vereniging ) was toen nog niet mogelijk omdat de club
niet over de nodige infrastructuur noch de financiële middelen beschikte om minstens één officieel tornooi
te organiseren. Om de clubkas regelmatig te spijzen werden er heel wat van
evenementen georganiseerd
(het raclettefestijn, optredens, tombola’s, …). Met die inkomsten kon het bestuur de infrastructuur aanpassen
en uitbreiden: er kwam een sanitaire blok, een gravelterrein, een overdekking, … Eind 2003 nam
Jean Struelens het roer over van Willy. Jean leidde de club meer dan 10 jaar met groot succes. Begin 2014
werd Didier De Metter de nieuwe voorzitter. Jean blijft als secretaris actief deel uit maken van het bestuur en
blijft uiteraard een actief lid van de club.

Op het einde van 2013 deed de club nog enkele belangrijke investeringen:  nieuwe binnenverlichting
en een nieuw binnenzeil (tegen condensatie). Ook de komende jaren zal de club steeds verder investeren
om de infrastructuur te verbeteren.