Clubreglement

 1. De tennisterreinen zijn uitsluitend toegankelijk voor de leden van TK STV LEMBEEK. De openingsuren zijn van 08u00 tot 23u00. De persoon kan enkel ingeschreven zijn als lid indien zijn lidgeld en VTV bijdrage betaald zijn.
 2. Het uitnodigen van niet-leden is toegelaten. De reservatie moet op de gebruikelijke manier gebeuren, via de online terreinreservatie, waarbij het lid van TK STV Lembeek zich inschrijft met de vermelding “uitnodiging / naam van de uitgenodigde(n)”.
 3. Het terrein in gemalen baksteen kan enkel betreden worden met gepast tennisschoeisel
 4. Vier minuten voor het einde van het speeluur worden de terreinen klaar gezet voor het volgende uur. Het terrein in gemalen baksteen dient te worden geveegd met de sleepnetten en de lijnen dienen te worden geborsteld. Bij droog weer dient er te worden gesproeid.
 5. Reservatie van de terreinen (zie online reservering)
 6. Inschrijvingen die niet volgens de voorwaarden opgesteld door het bestuur verlopen kunnen hierdoor geannuleerd worden ! Ook is het nodig om een reservatie tijdig te annuleren als er niet kan gespeeld worden.
 7. Elke speler en alle trainers dienen de richtlijnen van de bestuursleden te volgen wat het gebruik en orde van de terreinen betreft. Tijdens het onderhoud zijn de terreinen niet toegankelijk.
 8. Bij overmacht is het bestuur bevoegd om de terreinen onbespeelbaar te verklaren.
 9. Bij vaststellen van inbreuken op het clubreglement kan het bestuur sancties nemen tot eventueel intrekking van het lidmaatschap. Vanzelfsprekend kan dit aanleiding geven tot het inhouden van enige terugbetaling of vergoeding.
 10. Het bestuur houdt zich het recht voor om ook andere sancties/ schadevergoeding via de burgerlijke rechtbanken te vorderen. Dit geldt zowel voor handelingen verricht tijdens het uitoefenen van de tennisactiviteiten alsook voor handelingen verricht tijdens niet-tennisactiviteiten georganiseerd door TK STV LEMBEEK
 11. De speler/gebruiker is aansprakelijk voor alle door hem toegebrachte schade aan de installaties of aan eigendommen van de club. Beschadigingen aan gebouwen, banen, netpalen, netten, gereedschappen, andere goederen die behoren tot de tennisclub en omgeving, dienen onmiddellijk aan het bestuur gemeld te worden.
 12. Het geven van privélessen wordt slechts toegelaten aan trainers die reeds in hetzelfde seizoen lesgeven voor TK STV LEMBEEK.
 13. Een ongeval of blessure opgelopen tijdens het seizoen geeft nooit recht op terugbetaling van het lidgeld.
 14. Met het betalen van het lidgeld verklaart het lid zich akkoord met het clubreglement.
 15. Het bestuur kan het reglement in de loop van het seizoen aanpassen en stelt de leden hiervan op de hoogte via verschillende communicatiekanalen.

Wij wensen iedereen veel sportplezier!